Luong Duyen

Me, meself and mewife.

Thương vợ Tháng Mười Một 12, 2009

Filed under: Uncategorized — luongduyen @ 3:23 chiều
Tags:

Dạo này vợ khó ở . Thiệt la tội. Ăn không vô, ngủ không yên. Rất là thương.

  Như vậy là 7 tuần rồi. Ráng lên nhé BB .

  Love you.

Advertisements